Startsida, Min myndighetspost

Vanliga frågor och svar

Om Min myndighetspost

Min myndighetspost är statens digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden. Min myndighetspost är en brevlåda för dig som bara vill ha meddelanden från offentliga aktörer, det vill säga myndigheter, regioner, kommuner och andra offentliga aktörer som bedriver en offentligt finansierad verksamhet, samlat i din digitala brevlåda. Även företag som vill ta emot post från myndigheter digitalt kan välja den här brevlådan.

Med brevlådan Min myndighetspost läser du din post både på datorn, läsplattan och mobilen. Du når Min myndighetspost genom att logga in med din e-legitimation, och den är därför säkrare än vanlig e-post. Du ställer själv in på vilket sätt du vill bli aviserad, via e post och sms, när du får nya meddelanden.

I brevlådan kan du också välja vilka avsändare som får skicka meddelanden digitalt till dig och vilka personer som får ta del av de meddelanden du fått.

Brevlådan förvaltas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och Skatteverket tillhandahåller it-drift av tjänsten.

Privatperson och enskild firma

För att skaffa en privat brevlåda ska du ha fyllt 18 år och ha tillgång till en e‑legitimation.

Skaffa e-legitimation (elegitimation.se) Länk till annan webbplats.

Företag

För att skaffa en företagsbrevlåda krävs att du är behörig firmatecknare i företaget. Om ett företag har flera firmatecknare som behöver skriva under, gör man det genom att logga in i Min myndighetspost och skriva under. Firmateckningen kontrolleras mot Bolagsverkets register. När behöriga firmatecknare har skrivit under, registreras profilen och brevlådan aktiveras för företaget i Min myndighetspost.

Möjliga företagsformer är aktiebolag, ekonomisk förening, bostadsrättsförening, handelsbolag samt kommanditbolag, i samtliga fall om uppgift om firmatecknare finns registrerad och att firmatecknaren är fysisk person.

Gå till Skaffa brevlåda och följ instruktionen för att skapa en profil.

En profil är de uppgifter som sparats för din räkning i registret över alla anslutna mottagare (Förmedlingsadressregistret). Detta gör det möjligt att få digital post från offentliga aktörer till en digital brevlåda. Dessa uppgifter kräver signering med e-legitimation för att ändras. En profil omfattar:

 • om du har en digital brevlåda,
 • vilken digital brevlåda du använder,

samt vilka mottagningsregler du har accepterat, alltså vilka offentliga aktörer du vill ta emot digital post ifrån.

Som privatperson kan du bara ha en aktiv brevlåda för tjänsten Mina meddelanden, det vill säga mottagande av digital post från offentliga aktörer.

Som företagare kan du ha fler brevlådor. En brevlåda för dig som privatperson och en eller fler brevlådor för dina företag.

Avsändaren av meddelandet ansvarar för att meddelandet når din digitala brevlåda. Därefter är det ditt ansvar att öppna och ta del av innehållet. Alltså motsvarande regler som vid hantering av papperspost, där avsändaren är ansvarig för att brevet når din adress och du är ansvarig för att öppna och läsa brevet.

Vi skriver om detta i Användarvillkoren för Min myndighetspost, §5 och §6.

Användarvillkor

Genom att registrera en profil har du begärt att få din myndighetspost digitalt. Du är ansvarig för att läsa din post i den digitala brevlådan på samma sätt som för den papperspost som skickas till din folkbokföringsadress.

Av användarvillkoren för Mina meddelanden framgår att du också är ansvarig för eventuella kringtjänster, såsom till exempel internetabonnemang och mobiltelefonabonnemang.

Om du saknar de kringtjänster som krävs, bör du omgående avregistrera dig så att din myndighetspost skickas i pappersform istället.

De meddelanden som lagras i en digital brevlåda kan inte begäras ut som allmän handling eftersom att den digitala brevlådan är att betrakta som eget utrymme.

De kontaktuppgifter som du anger i Min myndighetspost finns i alltså ditt eget utrymme. Ingen offentlig aktör som skickar meddelanden har åtkomst till dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna används endast att skicka aviseringar om att du har fått meddelanden.

Eget utrymme är ett juridiskt koncept och kan beskrivas som en insynsskyddad elektronisk plats som bara användaren har åtkomst till.

Du kan inte svara på ett meddelande direkt i brevlådan, tjänsten Mina meddelanden är en envägskommunikation. För att svara på meddelanden måste du vända dig till den avsändare som skickat meddelandet.

Kontaktuppgifter till den avsändande offentliga aktören finns sist i varje meddelande. Avsändaren kan också välja att skicka en länk i ett meddelande till en e‑tjänst eller brevlåda där du kan lämna ditt svar.

Har du frågor om ditt meddelande ska du kontakta den avsändare som har skickat meddelandet till dig. Varje myndighet ansvarar för sina ärenden och meddelanden som de skickar till dig.

I tjänsten Mina meddelanden ingår avsändare som ingår i begreppet offentlig aktör. Det är anslutna myndigheter, regioner, kommuner samt andra offentliga aktörer som bedriver en offentligt finansierad verksamhet. I detta ingår inte organisationer från den privata sektorn.

Vi skickar post digitalt

Det finns ingen app för Min myndighetspost. Du når brevlådan via webbadressen minmyndighetspost.se och webbversionen är responsiv vilket innebär att gränssnittet anpassar sig till skärmstorleken på den enhet du använder. Du kan alltså använda Min myndighetspost oavsett om du använder en dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Funktioner i brevlådan

Du kan få meddelanden från alla avsändare som finns med och ligger aktiva i listan över ”Avsändare”. Nya avsändare tillkommer hela tiden. För att se vilka som kan skicka till dig:

logga in, gå till Inställningar och Avsändare.

Om du avmarkerar avsändare i listan kommer de inte skicka digital post till dig. Post från dessa avsändare skickas istället på papper.

Du kan däremot inte tacka nej till att få specifika utskick från en och samma avsändare digitalt.

Tänk på att det bara är endast de avsändare som har anledning att skicka digital post till dig som kommer att göra det. Till exempel, kommuner skickar i regel endast till kommunmedborgare.

Om du har valt att ta bort Skatteverket som avsändare, kan du fortfarande få meddelanden från dem. Skatteverket förvaltar Min myndighetpost och du kan få meddelanden som är kopplat till ditt engagemang som användare av Min myndighetpost.

Att korrigera listan över avsändare kräver att du kan signera, vilket betyder att det bara är brevlådeinnehavaren som kan utföra detta.

Du kan vidarebefordra meddelanden till en annan person eller organisation som också har en brevlåda i Min myndighetspost. Du kan också ta emot vidarebefordrade meddelanden från någon annan som har en brevlåda i Min myndighetpost.

Vidarebefordra meddelanden

För att lägga till personer eller organisationer som du vill vidarebefordra till: logga in, gå till Inställningar och Adressbok.

Ange personer- eller organisationsnummer till den användare av Min myndighetspost som du vill ha möjlighet att vidarebefordra till. Den som är mottagare av din vidarebefordran avgör själv vad hen vill ta emot under inställningar och ”Ta emot vidarebefordrade meddelanden”

Ta emot meddelanden

För att ta emot vidarebefordrade meddelanden från personer eller organisationer: logga in, gå till Inställningar och Ta emot vidarebefordrade meddelanden

Här kan du välja om du vill ta emot vidarebefordrade meddelanden eller inte. Du kan välja alla som har Min myndighetpost eller bara de som finns med i din adressbok.

För att du ska veta att du har fått ett meddelande i din Min myndighetspost, logga in, gå till Inställningar och Kontaktuppgifter för aviseringar.

Här kan du fylla i nya uppgifter och ta bort inaktuella uppgifter. Du kan ange e-postadress och mobiltelefonnummer för SMS-avisering. Vill du byta e-postadress för aviseringar måste du först lägga till en ny e-postadress, sedan kan du ta bort den inaktuella.

När du har angett en aviseringsuppgift, skickas en kod till aviseringsuppgiften, koden anger du i rutan för kod. När du har bekräftat koden, ser du den nya uppgiften under rubriken ”kontaktuppgift”.

Du kan ange hur ofta du vill ha din avisering, detta väljer du under ”Aviseringen skickas”.

I aviseringen framgår det vilken avsändare som har skickat meddelandet. Om du är privatperson, finns det inga uppgifter om ditt namn eller personnummer. För dig som har en företagsbrevlåda, framgår det vilket organisationsnummer som aviseringen gäller.

Bara du och den som du har tilldelat en läs- eller hanteringsrättighet kan läsa meddelanden.

I företagsbrevlådan kan den som är firmatecknare och den som fått läs- eller hanteringsrättighet ta del av meddelanden.

Ingen offentlig aktör som skickar meddelanden kan komma åt eller läsa meddelanden i din brevlåda. Min myndighetspost omfattas av begreppet Eget utrymme. Eget utrymme är ett juridiskt koncept och kan beskrivas som en insynsskyddad elektronisk plats som bara användaren har åtkomst till.

Dela ut läs- eller hanteringsrätt: logga in, gå till Inställningar och Ge andra tillgång till brevlådan

Den du tilldelar läsrättighet kan läsa meddelanden men inte göra något i brevlådan. Personen accepterar läsrättigheten genom att logga in på minmyndighetspost.se och följa instruktionerna. Personen behöver en svensk e-legitimation för att logga in. Du kan när som helst ta bort personens rätt att läsa meddelanden.

Den du tilldelar hanteringsrättighet kan göra allt i brevlådan utom sådana åtgärder som kräver att signering, dvs ändra avsändare eller avsluta brevlådan. Personen accepterar hanteringsrättigheten genom att logga in på minmyndighetspost.se och följa instruktionerna. Personen behöver e-legitimation för att logga in. Du kan när som helst ta bort personens rätt att hantera brevlådan.

Du kan ta del av de personuppgifter vi har om dig samt hur vi använder uppgifterna: logga in, gå till Inställningar och Registerutdrag

Du kan dels läsa om detta på webbplatsen samt ladda ner en pdf med informationen.

Så länge din brevlåda är aktiv, är det du som bestämmer hur länge dina meddelanden ska ligga kvar. Inga meddelanden raderas i din brevlåda automatiskt, det är bara du som kan radera meddelanden i din brevlåda. I en företagsbrevlåda kan enbart firmatecknaren radera meddelanden.

Meddelanden som du vill ta bort, markerar du och i listan under ”Alla meddelanden” väljer du ”Ta bort”. Meddelandet hamnar då i papperskorgen.

Papperskorgen kan du tömma genom att i listan under ”Alla meddelanden” välja ”Töm papperskorg”.

För företag

Möjliga företagsformer är aktiebolag, ekonomisk förening, bostadsrättsförening, handelsbolag samt kommanditbolag, i samtliga fall om uppgift om firmatecknare finns registrerad och att firmatecknaren är fysisk person.

För att skaffa en företagsbrevlåda krävs att du är behörig firmatecknare i företaget. Om ett företag har flera firmatecknare som behöver skriva under, gör man det genom att logga in i Min myndighetspost och skriva under. Firmateckningen kontrolleras mot Bolagsverkets register. När behöriga firmatecknare har skrivit under, registreras profilen och brevlådan aktiveras för företaget i Min myndighetspost.

I sökrutan kan du söka fram företag med hjälp av företagets organisationsnummer. Är du behörig firmatecknare för det företaget och digital brevlåda finns i Min Myndighetspost får du upp företagets brevlåda i listan av brevlådor. Du kan sedan välja att gå in och hantera den digitala brevlådan.

Saknar företaget brevlåda i Min Myndighetspost får du information om det och möjlighet att skapa en digital brevlåda under förutsättning att du har behörig firmateckning.

Firmateckningen kontrolleras mot Bolagsverkets uppgifter vid inloggning. Om du inte längre har firmateckning i organisationen, kommer du inte att kunna logga in. De som har firmatecknarna kan däremot tilldela dig en läs- eller hanteringsrättighet.

Om du har firmateckning eller en läs- eller hanteringsrättighet för ett flertal företag, kan du söka fram företaget med hjälp av organisationsnumret.

Ja, beroende på hur företagets firmateckning är registrerad hos Bolagsverket kan en eller flera behöriga firmatecknare dela ut rätt att läsa eller rätt att hantera brevlådan. Det betyder att både de som är firmatecknare och de som har fått läs- eller hanteringsrättighet av firmatecknaren ta del av meddelanden.

Dela ut läs- eller hanteringsrätt: logga in, gå till Inställningar och Ge andra tillgång till brevlådan.

Den du tilldelar läsrättighet kan läsa meddelanden men inte göra något i brevlådan. Personen accepterar läsrättigheten genom att logga in på minmyndighetspost.se och följa instruktionerna. Personen behöver en svensk e-legitimation för att logga in. Den eller de med firmateckningsrätt kan när som helst ta bort personens rätt att läsa meddelanden.

Den du tilldelar hanteringsrättighet kan göra allt i brevlådan utom sådana åtgärder som kräver att signering, dvs ändra avsändare eller avsluta brevlådan. Personen accepterar hanteringsrättigheten genom att logga in på minmyndighetspost.se och följa instruktionerna. Den eller de med firmateckningsrätt kan när som helst ta bort personens rätt att läsa meddelanden.

Den eller de som är behörig firmatecknare kan tilldela dig en läs- eller hanteringsrättighet. Kontakta firmatecknaren och be om en tilldelning av detta.

Nej, i vissa fall behöver ytterligare firmatecknare förutom du logga in med sin e legitimation och skriva under, det är när brevlådan skapas, inaktiveras, aktiveras samt när någon ges rätt att läsa meddelanden i brevlådan.

Ja, firmateckningen kontrolleras mot Bolagsverkets uppgifter vid inloggning. Om du inte längre har firmateckning i organisationen, kommer du inte att kunna logga in. De nya firmatecknarna kan däremot tilldela dig en läs- eller hanteringsrättighet.

Kontaktuppgifterna ligger kvar tills användaren av Min myndighetpost ändrar uppgiften.

Den eller de som är behörig firmatecknare kan tilldela dig en läs- eller hanteringsrättighet. Kontakta firmatecknaren och be om en tilldelning av detta.

För att dela ut läs- eller hanteringsrätt, be firmatecknaren gå till: logga in, gå till Inställningar och Ge andra tillgång till brevlådan.

När firmateckningsrätten för ett bolag förändras påverkas även åtkomsten till brevlådan.

Det är bara den som är behörig firmatecknare som kan läsa och dela ut rätten till andra att läsa meddelanden i företagets brevlåda. Om du inte längre är behörig firmatecknare men ändå behöver kunna ta del av meddelanden i företagets brevlåda, kan du be behörig firmatecknare om att få rätt att läsa meddelanden. Läsrättigheterna anger firmatecknaren i brevlådans inställningar.

När du inte längre kan logga in i brevlådan i samband med att du har sålt eller på annat sätt avyttrat ditt företag, kan dina aviseringsuppgifter finnas kvar, om du inte innan förändringen ändrade detta själv. I aviseringen framgår det vilket organisationsnummer aviseringen avser. För att ta bort dina aviseringsuppgifter går du till sidan Avanmäl kontaktuppgift Länk till annan webbplats., loggar in med din e-legitimation:

På sidan anger du:

 • E-post/mobilnummer dit du fått avisering eller meddelande.
 • Person-/Organisationsnummer för aktuell brevlåda.

När aviseringsuppgift är borttagen får du en bekräftelse på sidan.

Teknisk hjälp och användarfrågor

För att vara säker på att våra tjänster fungerar som vanligt råder vid dig att använda någon av följande webbläsare:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Safari

Att du inte kan logga in, kan bero på flera saker.

 • Rensa all tidigare historik och kakor (cookies) i din webbläsare. När du rensat historiken så se till att du står på någon annan sida än just Min myndighetspost.
 • Byt till en annan webbläsare.
 • Logga in på en annan enhet.
 • Slå av wifi om du är ansluten till det och använd ett mobilt nät alternativ koppla in fiberkabeln direkt i PC/dator.

Använd inte en sökmotorn Google för att ta fram Min myndighetspost. Öppna Min myndighetpost i en webbläsare, till exempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.

Om du använder en mobiltelefon, kan filen hämtas och läggas upp bakom den webbläsare du har öppnat meddelanden i. bakgrunden. Detta beror på en inställning i din mobiltelefon.

Felbesked kan svara till exempel "felaktigt anrop", eller att sidan blir vit. Detta kan ha orsakats av att ett säkerhetsprogram på din dator, ett tillägg till din webbläsare eller en anonymiseringstjänst som blockerar Javascript. För att kunna logga in och använda brevlådan behöver Javascript vara aktiverat.

Du kan därför prova att lägga till avsteg från blockeringen för "minmyndighetspost" och "funktionstjanster" i det säkerhetsprogram eller webbläsartillägg du använder.

Det kan bero på att den e-postadress du angett för aviseringar är inställd på att automatiskt vidarebefordra till en annan e-postadress. Vi har en säkerhetsfunktion, DMARC (Domain-based-Message Authentication, Reporting and Conformance), som syftar till att stärka säkerheten, förhindra dataintrång och andra bedrägerier. Denna funktion tillåter inte automatisk vidarebefordran av våra e-postaviseringar.

Kontrollera därför att den adress du angett inte vidarebefordrar till en annan adress.

Det kan bero på att du tidigare själv knutit dina kontaktuppgifter till den brevlådan. Någon annan kan också med din tillåtelse knyta din e postadress och ditt mobiltelefonnummer till sin brevlåda. Detta har du i så fall godkänt.

Vill du inte längre få meddelanden och aviseringar måste du först logga in med din e-legitimation för att komma till sidan. Du måste alltså veta vilken brevlåda det gäller.

Allt fler offentliga aktörer ansluter till tjänsten Mina meddelanden för att kunna skicka post digitalt. Men det är avsändaren som avgör vad som ska skickas digitalt och hur långt man har kommit i hanteringen att skicka digitala meddelanden ser olika ut för olika avsändare.

Se vilka avsändare som skickar digitalt (digg.se) Länk till annan webbplats.

Min myndighetspost visar det namn som finns kopplat till din e legitimation. För att ändra namn behöver du kontakta utgivaren av din e legitimation.

Detta uppträder när avsändare skickar bilagor med samma namn. Om du tidigare har öppnat en bilaga med samma namn och den finns sparad på din enhet, väljer webbläsaren ibland att hämta den tidigare sparade bilagan istället för den nya när du klickar på bilagan i ett meddelande.

För att komma till rätta med detta kan du prova att rensa historik och nedladdade filer i webbläsaren på enheten.

I samband med att en medborgare avlider och har blivit registrerad som avliden hos Skatteverket, folkbokföringen, avregistreras även dennes digitala brevlåda i Förmedlingsadressregistret.

Hade den avlidne personen ett uppdrag i en styrelse avregistreras inte uppgifterna i företagsbrevlådan.

En anhörig eller närstående till den avlidne kan ansöka om läsrättighet och kan då ta del av den avlidnes samtliga handlingar som finns eller skickas till brevlådan.

Om huvudmannen kan hantera e-legitimation kan hen dela ut rätt att läsa- eller hantera brevlådan.

Om hen inte längre har tillgång till eller förmåga att hantera en e-legitimation kontakta oss på info@digg.se för vägledning.

Aviseringar kan till exempel komma från andra digitala epostlådor än din egen, där du vid något tillfälle har lämnat kontaktuppgifter. I aviseringen framgår det vem som är avsändare men inte vem som är mottagare av meddelandet om brevlådeinnehavaren är en privatperson.

Om du vet vems brevlåda det är, kan du ta bort dina aviseringsuppgifter genom att gå till sidan Avanmäl kontaktuppgift, Länk till annan webbplats. logga in med din e-legitimation:

På sidan anger du:

 • E-post/mobilnummer dit du fått avisering eller meddelande.
 • Person-/Organisationsnummer för aktuell brevlåda.

När aviseringsuppgift är borttagen får du en bekräftelse på sidan.

Varför blir det så här?

Det kan bero på att du tidigare själv knutit dina kontaktuppgifter till den brevlådan. Någon annan kan också med din tillåtelse knutit din e‑postadress och ditt mobiltelefonnummer till sin brevlåda. Detta har du i så fall godkänt. Det här kan ha skett i samband med att du har hjälpt någon att skapa en digital epostlåda och därför lämnat dina uppgifter, eller att du har haft en någon anknytning till ett företag med digital brevlåda.

Avsluta Min myndighetpost

Du kan inaktivera din Min myndighetspost när som helst: logga in, gå till Inställningar och Inaktivera brevlådan.

När du inaktiverar brevlådan upphör utskicken till Min myndighetspost och du får meddelanden via papperspost. De meddelanden som redan finns i brevlådan kan du fortfarande logga in för att läsa.

Om du inte loggar in på över ett år kommer den post som finns i brevlådan att tas bort.

Det är bara användaren av Min myndighetpost som kan inaktivera brevlådan då detta är förbehållet den som har rätt att signera i Min myndighetpost.

Om du inte längre har tillgång till en e-legitimation för att utföra inaktiveringen själv, kontakta oss på info@digg.se för vägledning.

När du har inaktiverat din brevlåda kan du ta bort den helt. Samtliga inställningar och meddelanden som finns i brevlådan kommer då att raderas. Gör så här: logga in, gå till Inställningar och Avsluta brevlådan.

Aktivera din brevlåda genom att registrera en ny profil i Mina meddelanden och skriva under med din e legitimation. Därefter skickas åter meddelanden till din digitala brevlåda.

Om du vill aktivera en företagsbrevlåda krävs att du är behörig firmatecknare i företaget. Om du är företagare utan rätt att ensam teckna bolagets firma behöver ytterligare firmatecknare logga in och skriva under med sin e legitimation för att aktivera företagets brevlåda.

Om utveckling av Min myndighetspost

Min myndighetspost har haft samma utseende sedan den lanserades. Webbplatsen har nu fått ny design och struktur. Vår förhoppning är att det ska göra det lättare att hitta rätt och ta del av innehållet.

Utvecklingsarbetet av Min myndighetspost pågår löpande. Förändringarna vi gör nu gäller enbart den del av webbplatsen innan du som besökare har loggat in. Det betyder att utseendet mellan vissa sidor kan skilja sig åt, beroende på om du loggat in eller inte.

Din digitala brevlåda kommer tills vidare se ut och fungera precis som tidigare.

Det är Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. som ansvarar för Min myndighetspost.

Har du en fråga eller har det uppstått ett problem kan du kontakta oss.

Kontakt och hjälp

Hjälpte informationen dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan