Startsida, Min myndighetspost

Tillgänglighetsredogörelse

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur digg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Min myndighetspost som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss under följande länk på Digg:s webbplats:

Anmäl bristande tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via Digg:s webbplats så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl bristande tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Tillsyn

Det är vi, Myndigheten för digital förvaltning, som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta oss och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem att respektera användares inställningar

  • Vid ökad textstorlek eller avstånd finns det lägen där texten i bildblocket längst upp på startsidan lägger sig över huvudmeny och logotyp.
  • Webbplatsen justeras inte automatiskt utifrån användares preferenser för mörkt läge, så kallat "dark mode".

Problem vid zoom av sidan

Vid zoomning av sidan lägger sig texten i bildblocket längst upp på startsidan över huvudmeny och logotyp i vissa kombinationer av zoomlägen och skärmstorlekar.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har låtet en extern leverantör kontrollera tillgängligheten för Min myndighetspost.

Senaste bedömningen gjordes den 2 maj 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 maj 2024.

Hjälpte informationen dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan